Axa prioritară 3
: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor
D.M.I.3.3.: Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile
Contract: POSDRU 64/3.3/S/33409
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de UE, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Solicitant/Partener
Grupuri de lucru

Mediul de afaceri,
Educaţie şi formare,

Alina Ciuhureanu

Social şi sănătate,

Valeriu Toma

Ocuparea forţei de muncă,

Constantin Teleşpan

Capitalul uman în mediul rural,

Tiberiu Ştef
Achizitii

Universitatea Româno-Germană din Sibiu, în cadrul proiectului „Înfiinţarea Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare  şi Incluziune Socială în Regiunea Centru” -  ID 33409, vă invită să participaţi la procedura de atribuire pentru achiziţie servicii de arhivare... [ultima achiziţie]

Link-uri utile

Universitatea Româno-Germană din Sibiu

Fondul Social European în România - Investeşte în oameni !

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

Comisia Europeană - Fondul Social European

Transnaţionalitate - cooperări în Europa

Comisia Europeană - Direcţia Generală Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Egalitate de Şanse

 2010 Anul European de Luptă împotriva Sărăciei şi a Excluziunii Sociale

Pagini Web ale Organismelor Intermediare pentru POS DRU

Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

Organism Intermediar Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Organismul Intermediar Regional Nord-Est

Organismul Intermediar Regional Sud-Est

Organismul Intermediar Regional Sud-Muntenia

Organismul Intermediar Regional Sud-Vest

Organismul Intermediar Regional Nord-Vest

Organismul Intermediar Regional Vest

Organismul Intermediar Regional Centru

Organismul Intermediar Regional Bucureşti-Ilfov

Pagini oficiale ale Autoritatilor de Management responsabile cu implementarea instrumentelor structurale

Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS) Ministerul Finanţelor Publice

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţa Tehnică, Ministerul Finanţelor Publice

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Ministerul Finanţelor Publice

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu, Ministerul Mediului