Axa prioritară 3
: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor
D.M.I.3.3.: Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile
Contract: POSDRU 64/3.3/S/33409
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de UE, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Solicitant/Partener
Grupuri de lucru

Mediul de afaceri,
Educaţie şi formare,

Alina Ciuhureanu

Social şi sănătate,

Valeriu Toma

Ocuparea forţei de muncă,

Constantin Teleşpan

Capitalul uman în mediul rural,

Tiberiu Ştef
Achizitii

Universitatea Româno-Germană din Sibiu, în cadrul proiectului „Înfiinţarea Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare  şi Incluziune Socială în Regiunea Centru” -  ID 33409, vă invită să participaţi la procedura de atribuire pentru achiziţie servicii de arhivare... [ultima achiziţie]

Proiecte de succes

ANTRE(pre)NOR pentru PERFORMANTA Fundatia Scoala Româna de Afaceri a Camerelor de Comert si Industrie - Filiala Brasov – partener

Calea spre angajare Caritas Dezvoltare Comunitara Rurala - partener

Profesionalizarea carierei didactice – noi competente pentru actori ai schimbarilor în educatie din judetele Harghita si Neamt Inspectoratul Scolar Judetean Harghita – beneficiar

Dezvoltarea competentelor manageriale si antreprenoriale pentru IMM în vederea îmbunatatirii eficientei organizationale si valorificarii oportunitatilor de afaceri Fundatia Scoala Româna de Afaceri a Camerelor de Comert si
Industrie - Filiala Brasov – partener

eLIFE – Dezvoltarea inovatiei, creativitatii, responsabilitatii si sustenabilitatii antreprenoriatului românesc Fundatia PAEM Alba - partener

EVA – Era Valorificarii Antreprenoriatului feminin Fundatia PAEM Alba - partener

Formarea profesorilor – mentori din învatamântul gimnazial Universitatea Lucian Blaga din Sibiu - beneficiar

Îmbunatatirea accesului întreprinzatorilor la servicii integrate de consiliere si asistenta în afaceri (BusNetSupport) Fundatia Scoala Româna de Afaceri a Camerelor de Comert si Industrie - Filiala Brasov – partener

Învatare si Modernizare printr-un Parteneriat Activ pentru Cariera Tinerilor (I.M.P.A.C.T.) Colegiul Tehnic „Mircea Cristea” Brasov – beneficiar

Programe Active pentru Someri – PAS decisiv pentru cariera ta Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Brasov –
beneficiar

Retea de cluburi pentru promovarea adaptabilitatii si dezvoltarii durabile – ReCADD Universitatea Petru Maior Tîrgu Mures – beneficiar

RECALIFICARE – noua oportunitate pentru persoanele ocupate în vedere dobândirii competentelor relevante pentru o piata a muncii dinamica si flexibila Colegiul Tehnic „Mircea Cristea” Brasov – beneficiar

Retea de incluziune sociala pe piata muncii Caritas Alba Iulia – Îngrijire la domiciliu - partener

Antreprenoriat de succes si intreprinderi competitive CCI Mures

Antreprenoriatul in mediul rural AJOFM Sibiu

APOCA 2010 Paem Alba

Barrabarraipen AMDD Brasov

CALISIG AJOFM Sibiu

Centre de orientare si resurse pentru educatie Organizatia Salvati Copii

Centru pentru promovarea antreprenoriatului AJOFM Alba

CALLCEM Apelati Centrul Electronic de Mediere a Muncii AJOFM Alba

Competente la nivel european Fundatia Romano-Germana Sibiu

Cresterea competitivitatii economice din spatiul rural Paem Alba

Cresterea competitivitatii pe piata muncii prin calificare AGROM RO Mures

Dezvoltarea serviciului de informare si consiliere profesionala AJOFM Alba

Dincolo de aparente si dificultati - inteventii integrate pe piata muncii AJOFM Alba

Eficienta muncii asistate Fundatia Alpha Transilvana

Formare continua pentru un viitor mai bun AJOFM Alba

Functionarul electronic AJOFM Alba

IMM-ul cheia succesului pentru tine si Romania CLIMM HG

Integrarea pe piata fortei de munca a grupurilor vulnerabile Penitenciarul Aiud

Managerul european de succes CCIA Brasov

Masuri active de ocupare pentru someri AJOFM Alba

Masuri integrate de ocupare in CARTIERE AJOFM Alba

MIOS Masuri integrate pentru ocuparea somerilor AJOFM Alba

Mobilitate si adaptabilitate pentru persoanele in cautare loc munca AJOFM Alba

O noua viata la tara Paem Alba

Ocupare activa si sustenabila in mediul rural Paem Alba

OTIS Ocupare in turism prin insertia somerilor AJOFM Alba

Participarea grupurilor vulnerabile in economia sociala Penitenciarul Codlea

PERFORMERI CCI Harghita

PIFAN AJOFM Sibiu

Profesionalizarea carierei didactice INspectoratul Scolar Judetean Covasna

Profesionisti in sistemul de formare profesionala din Romania CLIMM HG

ReForm Transilvania Inspectoratul Scolar Judetean Covasna

ROMA-RE Paem Alba

SAFE - De la somer la angajat prin fonduri europeene AJOFM Alba

Servicii specializate pentru someri AJOFM Alba

Sprijin pentru dezvoltarea initiativei private in Macroregiunea unu BISNet CCIA Brasov

TELEWORK AJOFM Alba

TREPAN AJOFM Alba

Valorificarea potentialului uman prin promovarea incluziunii sociale Penitenciarul Aiud