Axa prioritară 3
: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor
D.M.I.3.3.: Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile
Contract: POSDRU 64/3.3/S/33409
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de UE, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Solicitant/Partener
Grupuri de lucru

Mediul de afaceri,
Educaţie şi formare,

Alina Ciuhureanu

Social şi sănătate,

Valeriu Toma

Ocuparea forţei de muncă,

Constantin Teleşpan

Capitalul uman în mediul rural,

Tiberiu Ştef
Achizitii

Universitatea Româno-Germană din Sibiu, în cadrul proiectului „Înfiinţarea Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare  şi Incluziune Socială în Regiunea Centru” -  ID 33409, vă invită să participaţi la procedura de atribuire pentru achiziţie servicii de arhivare... [ultima achiziţie]

Prezentare proiect

Solicitant: Universitatea Româno-Germană din Sibiu
Axa prioritară 3: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor; 
D.M.I. 3.3: Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile
Contract: POSDRU 64/3.3/S/33409;
Perioada de implementare: 01.09.2009-31.08.2012
Partener în proiect: Asociaţia Agrom-Ro Mureş
Locaţia: Regiunea Centru (judeţele: Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu)

Secretariatul Tehnic Permanent al Regiunii Centru reprezintă o structură operaţională autonomă, menită să faciliteze dezvoltarea de proiecte în domeniul resurselor umane pentru actorii sociali ai Regiunii Centru.

  • Asigură suport membrilor Pactului Regional Centru şi parteneriatelor judeţene pentru elaborarea de studii şi organizarea de întâlniri în vederea adaptării, implementării, dezvoltării, Planului Regional de Acţiune pentru Ocupare (PRAO)
  • Acordă consultanţă în vederea asigurării unei rate ridicate de absorbţie a fondurilor europene în regiune, prin stimularea membrilor Pactului în identificarea ideilor de proiect, în elaborarea cererilor de finanţare şi prin consiliere în implementarea proiectelor;
  • Facilitează comunicarea şi informarea membrilor atât în cadrul Pactului cât şi cu structurile similare din alte regiuni şi alte ţări, precum şi cu Programul AM POS DRU;
  • Formează şi informează actorii din regiune prin organizarea de instruiri, cursuri, seminarii, acţiuni de publicitate şi diseminare a rezultatelor proiectelor;
  • Organizează campanii de conştientizare şi acţiuni de sprijin pentru parteneriatele sociale în vederea creşterii de informare privind PRAO în rândul actorilor regionali şi locali;
  • Dezvoltă parteneriatele şi încurajează iniţiativele partenerilor sociali;
  • Actualizează PRAO;
  • Pune la dispoziţie o serie de resurse: acces la informaţii din baza de date regională, bază de date ce cuprinde organizaţii active în domeniul ocupării şi incluziunii sociale; informaţii actualizate legate de accesarea fondurilor europene în domeniul muncii, resurselor umane şi incluziune socială.

Vizualizează prezentarea STP Centru [pdf].