Axa prioritară 3
: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor
D.M.I.3.3.: Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile
Contract: POSDRU 64/3.3/S/33409
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de UE, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Solicitant/Partener
Grupuri de lucru

Mediul de afaceri,
Educaţie şi formare,

Alina Ciuhureanu

Social şi sănătate,

Valeriu Toma

Ocuparea forţei de muncă,

Constantin Teleşpan

Capitalul uman în mediul rural,

Tiberiu Ştef
Achizitii

Universitatea Româno-Germană din Sibiu, în cadrul proiectului „Înfiinţarea Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare  şi Incluziune Socială în Regiunea Centru” -  ID 33409, vă invită să participaţi la procedura de atribuire pentru achiziţie servicii de arhivare... [ultima achiziţie]

Pactele Regionale

Pactele Regionale pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială

ISTORIC

  • 2006 – Elaborarea Planurilor Regionale de Acţiune pentru Ocupare şi Incluziune Socială (PRAO)
  • 2006 - La nivelul fiecăreia dintre cele 8 regiuni, ale României – Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru, Bucureşti Ilfov – au fost incheiate Pacte Regionale pentru Ocupare şi Incluziune Socială şi au fost semnate Cartele Pactelor Teritoriale
  • Reprezintă o iniţiativă a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, lansată în contextul elaborării PRAO prin Proiectul de Asistenţă Tehnică PhareRO2003/005-551.05.01.04.04.01"Sprijin pentru MMSSF în elaborarea şi implementarea politicii de ocupare şi pregătire pentru EDIS"(Sistemul Extins de Implementare Descentralizată)
  • Sunt acorduri de parteneriat încheiate între actori relevanţi la nivel regional pentru sectorul ocupării şi al incluziunii sociale şi pun bazele unei structuri de parteneriat la nivel teritorial
  • Membrii Pactelor Teritoriale şi-au propus o serie de obiective comune, concretizate în priorităţile şi măsurile PRAO 2006-2008
  • Abordează problemele existente la nivel regional, prin aplicarea principiului parteneriatului, care va reprezenta interesele comunităţii şi ale sectorului privat. În acelaşi timp, Carta Pactelor promoveaza iniţiative regionale de ocupare în vederea menţinerii şi promovării creşterii ocupării sustenabile, reducerii somajului, luptei împotriva excluziunii sociale

Memorandumul Pactului

Baza de date Pact Teritorial Centru (Actualizat 13.06.2012)