Axa prioritară 3
: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor
D.M.I.3.3.: Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile
Contract: POSDRU 64/3.3/S/33409
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de UE, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Solicitant/Partener
Grupuri de lucru

Mediul de afaceri,
Educaţie şi formare,

Alina Ciuhureanu

Social şi sănătate,

Valeriu Toma

Ocuparea forţei de muncă,

Constantin Teleşpan

Capitalul uman în mediul rural,

Tiberiu Ştef
Achizitii

Universitatea Româno-Germană din Sibiu, în cadrul proiectului „Înfiinţarea Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare  şi Incluziune Socială în Regiunea Centru” -  ID 33409, vă invită să participaţi la procedura de atribuire pentru achiziţie servicii de arhivare... [ultima achiziţie]

Parteneriate judetene

  • Parteneriatul Judeţean pentru Ocupare şi Incluziune Socială reprezintă o structură a Pactului Teritorial pentru Ocupare şi Incluziune Socială
  • În Regiunea Centru există 6 Parteneriate Judeţene: Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu. Preşedinţii parteneriatelor judeţene sunt directorii AJOFM-urilor
  • Rolul acestei structuri la nivel judeţean este de a găsi cele mai bune soluţii pentru problemele judeţului în materie de formare profesionala, ocupare şi incluziune socială, astfel încat acestea să poată fi rezolvate prin intermediul viitoarelor proiecte care vor putea fi finanţate prin Fondul Social European


Parteneriat Judetean Alba

Parteneriat Judetean Brasov

Parteneriat Judetean Covasna

Parteneriat Judetean Harghita

Parteneriat Judetean Mures

Parteneriat Judetean Sibiu