Axa prioritară 3
: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor
D.M.I.3.3.: Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile
Contract: POSDRU 64/3.3/S/33409
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de UE, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Solicitant/Partener
Grupuri de lucru

Mediul de afaceri,
Educaţie şi formare,

Alina Ciuhureanu

Social şi sănătate,

Valeriu Toma

Ocuparea forţei de muncă,

Constantin Teleşpan

Capitalul uman în mediul rural,

Tiberiu Ştef
Achizitii

Universitatea Româno-Germană din Sibiu, în cadrul proiectului „Înfiinţarea Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare  şi Incluziune Socială în Regiunea Centru” -  ID 33409, vă invită să participaţi la procedura de atribuire pentru achiziţie servicii de arhivare... [ultima achiziţie]

Imbatranire activa

Premiile Europene „Îmbătrânirea activă şi solidaritatea între generaţii”... [citește]

Conferinţa naţională de lansare a Anului European al Îmbătrânirii Active şi al Solidarității intre Generații 2012 (AEIA 2012) – Bucureşti - 2 Martie 2012... [citeşte]

Raportul de cercetare privind Îmbătrânirea Activă realizat de Comisia Europeană – Rezultatele pentru România... [descarcă]

Parlamentul European a adoptat rezoluţia privind Anul European 2012 [citeşte]

2012 - Anul european al îmbătrânirii active şi al solidarităţii între generaţii [citeşte]

A fost publicată broşura Anului European 2012 al Îmbătrânirii Active şi al Solidarităţii între Generaţii... [descarcă]

Conferinţa la nivel înalt “Către Anul european 2012 pentru îmbătrânirea activă şi solidaritatea între generaţii”... [citeşte]