Axa prioritară 3
: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor
D.M.I.3.3.: Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile
Contract: POSDRU 64/3.3/S/33409
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de UE, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Solicitant/Partener
Grupuri de lucru

Mediul de afaceri,
Educaţie şi formare,

Alina Ciuhureanu

Social şi sănătate,

Valeriu Toma

Ocuparea forţei de muncă,

Constantin Teleşpan

Capitalul uman în mediul rural,

Tiberiu Ştef
Achizitii

Universitatea Româno-Germană din Sibiu, în cadrul proiectului „Înfiinţarea Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare  şi Incluziune Socială în Regiunea Centru” -  ID 33409, vă invită să participaţi la procedura de atribuire pentru achiziţie servicii de arhivare... [ultima achiziţie]

Galerie foto (1)

24.07.2012 - Masa rotunda cu tema "Mediatizarea stadiului privind dezvoltarea si implementarea PRAO si promovarea bunelor practici si a succesului inregistrat la nivelul parteneriatelor", Tirgu Mures
26.06.2012 - Masa rotunda cu tema "Mecanisme de sustenabilitate a proiectelor si schimb de experienta intre membrii Pactului"
01-02.03.2012 - Training pentru elaborarea cererilor de finantare POSDRU, Tirgu Mures
24-25.11.2011 - Forum pentru prezentarea rezultatelor studiului privind Nivelul de adaptare pe piata muncii a grupurilor vulnerabile in regiunea centru
25.10.2011 - Conferinta regionala a Pactului Nord-Vest „Relatia dintre educatie si invatarea pe tot parcursul vietii si piata muncii”, 26.10.2011 - Intalnirea Secretariatelor Tehnice Permanente
29.09.2011 - Workshopul regional 2 organizat de STP Centru la Sibiu
15-16.09.2011 - Intalnirea Secretariatelor Tehnice Permanente la Sibiu