Axa prioritară 3
: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor
D.M.I.3.3.: Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile
Contract: POSDRU 64/3.3/S/33409
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de UE, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Solicitant/Partener
Grupuri de lucru

Mediul de afaceri,
Educaţie şi formare,

       Alina Ciuhureanu

Social şi sănătate,

       Valeriu Toma

Ocuparea forţei de muncă,

       Constantin Teleşpan

Capitalul uman în mediul rural,

       Tiberiu Ştef
Achizitii

Universitatea Româno-Germană din Sibiu, în cadrul proiectului „Înfiinţarea Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare  şi Incluziune Socială în Regiunea Centru” -  ID 33409, vă invită să participaţi la procedura de atribuire pentru achiziţie servicii de arhivare... [ultima achiziţie]

Europa 2020

Platforma europeană de combatere a sărăciei şi a excluziunii sociale: un cadru european pentru coeziunea socială şi teritorială [descarcă]

Analiza anuală a creșterii: formularea răspunsului cuprinzător al UE la criză, COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR, Comisia Europeana, Bruxelles, 12.1.2011... [descarcă

Raport privind progresele Ă®nregistrate de strategia EUROPA 2020, COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR, Comisia Europeana, Bruxelles, 12.1.2011... [descarcă]

Obiectivele Strategiei 2020 la nivel European... [descarcă]