Axa prioritară 3
: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor
D.M.I.3.3.: Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile
Contract: POSDRU 64/3.3/S/33409
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de UE, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Solicitant/Partener
Grupuri de lucru

Mediul de afaceri,
Educaţie şi formare,

Alina Ciuhureanu

Social şi sănătate,

Valeriu Toma

Ocuparea forţei de muncă,

Constantin Teleşpan

Capitalul uman în mediul rural,

Tiberiu Ştef
Achizitii

Universitatea Româno-Germană din Sibiu, în cadrul proiectului „Înfiinţarea Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare  şi Incluziune Socială în Regiunea Centru” -  ID 33409, vă invită să participaţi la procedura de atribuire pentru achiziţie servicii de arhivare... [ultima achiziţie]

Echipa de proiect

Echipa STP Centru este constituita din:

  • Manager STP Centru: Hortensia Gorski
  • Manager financiar: Gabriel Giurea
  • Consilier juridic: Adrian Voileanu
  • Specialist în strategii de ocupare: Constantin Teleşpan
  • Specialist în comunicare şi gestionarea parteneriatelor: Alina Ciuhureanu
  • Specialist în strategii de incluziune socială: Valeriu Toma
  • Asistent manager: Andreea Bobanga
  • Secretar STP Centru: Iulia Vişa
  • Partener: Asociaţia Agrom-Ro Mureş - Ştef Tiberiu