Axa prioritară 3
: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor
D.M.I.3.3.: Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile
Contract: POSDRU 64/3.3/S/33409
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de UE, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Solicitant/Partener
Grupuri de lucru

Mediul de afaceri,
Educaţie şi formare,

Alina Ciuhureanu

Social şi sănătate,

Valeriu Toma

Ocuparea forţei de muncă,

Constantin Teleşpan

Capitalul uman în mediul rural,

Tiberiu Ştef
Achizitii

Universitatea Româno-Germană din Sibiu, în cadrul proiectului „Înfiinţarea Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare  şi Incluziune Socială în Regiunea Centru” -  ID 33409, vă invită să participaţi la procedura de atribuire pentru achiziţie servicii de arhivare... [ultima achiziţie]

Dezvoltare durabila

31-07-2012 

Cumpărând verde! – Manual despre achiziţiile publice verzi... [descarcă]

24-07-2012

Agenţia Europeană de Mediu a publicat broşura “Construirea viitorului pe care ni-l dorim”... [descarcă]

Dezvoltarea durabilă este acel proces de dezvoltare care răspunde nevoilor actuale fără a periclita capacitatea generaţiilor viitoare de a răspunde propriilor lor nevoi... [citeşte]

Strategia Naționala pentru Dezvoltare Durabilă - aprobată în ședinta de guvern din 12 noiembrie 2008... [citeşte]

ROLAND GAREIS CONSULTING va invita la cea de-a 6-a editie a conferintei happy projects’12, editie care va avea loc in perioada 16 - 17 noiembrie 2012... [citește]

Tinerii în România: Demersuri de incluziune socială - Raportul Tinerii în România: Demersuri de incluziune socială... [descarcă]