Axa prioritară 3
: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor
D.M.I.3.3.: Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile
Contract: POSDRU 64/3.3/S/33409
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de UE, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Solicitant/Partener
Grupuri de lucru

Mediul de afaceri,
Educaţie şi formare,

Alina Ciuhureanu

Social şi sănătate,

Valeriu Toma

Ocuparea forţei de muncă,

Constantin Teleşpan

Capitalul uman în mediul rural,

Tiberiu Ştef
Achizitii

Universitatea Româno-Germană din Sibiu, în cadrul proiectului „Înfiinţarea Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare  şi Incluziune Socială în Regiunea Centru” -  ID 33409, vă invită să participaţi la procedura de atribuire pentru achiziţie servicii de arhivare... [ultima achiziţie]

Activitati 2009-2012

Înfiinţare Secretariat Tehnic al Pactului Regional pentru Ocupare şi Incluziune Socială

1.1 Echipare şi dotare sediu STP prin proceduri de achiziţii publice;
1.2 Recrutare, selectare, angajare echipă STP;
1.3 Instruire şi pregătire echipă STP;
1.4 Elaborare Regulament de Organizare şi Funcţionare (ROF) şi Regulament de Ordine Interioară (ROI);
1.5 Organizarea unei întâlniri cu membrii Pactului Regional pentru prezentarea STP şi aprobarea regulilor proprii de funcţionare (ROI şi ROF);
1.6 Elaborarea unui Plan de Dezvoltare Organizaţională;
1.7 Stagii de pregătire a echipei STP într-o ţară UE cu rata mare de absorbţie a FSE;
1.8 Creare instrumente de comunicare ale STP.

Dezvoltarea Planului de Lucru 2008-2013 pentru implementarea şi actualizarea PRAO

2.1 Identificarea nevoilor curente de pregătire şi implementare PRAO:
analiza SWOT, identificarea şi ierarhizarea nevoilor Pactului în implementarea PRAO, planul de lucru al STP;
2.2 Dezvoltarea standardelor privind furnizarea serviciilor de consultanţă în concordanţă cu nevoile membrilor Pactului;
2.3 Organizarea de întâlniri periodice cu membrii Pactului Regional Centru pentru actualizarea PRAO, dezvoltarea lucrului în reţea;
2.4 Mediatizarea stadiului privind dezvoltarea şi implementarea PRAO, promovarea bunelor practici şi a succesului înregistrat la nivelul
parteneriatelor;
2.5 Crearea unei baze de date privind sursele de finanţare, newsletter-uri;
2.6 Întocmire rapoarte tehnico/financiare privind activităţile STP

Realizare, prezentare şi dezbatere a studiilor regionale privind ocuparea şi incluziunea socială

3.1 Încheierea unor parteneriate între STP şi alte instituţii care pot susţine realizarea studiilor;
3.2 Realizarea Studiului 1: Studiu privind evoluţia forţei de muncă pe piaţa muncii în Regiunea Centru;
3.3 Organizare Workshop Regional 1, pentru analiza şi validarea studiului 1;
3.4 Organizare Forum Regional 1, pentru prezentarea rezultatelor studiului1;
3.5 Realizarea Studiului 2: Studiu privind nivelul de adaptare pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile în Regiunea Centru;
3.6 Organizare Workshop Regional 2, pentru analiza şi validarea studiului 2;
3.7 Organizare Forum Regional 2, pentru prezentarea rezultatelor studiului 2.

Acordarea de consultantă şi sprijin membrilor Pactului Regional Centru

4.1 Consultanţă în elaborarea cererilor de finanţare din fonduri europene cu focalizare POS DRU 2007 – 2013;
4.2 Întâlniri periodice pe Forumul virtual creat de STP cu membrii Pactului Regional, pentru identificarea ideilor de proiect în scopul absorţiei cât mai bune a fondurilor europene şi identificarea nevoilor curente de instruire şi pregătire;
4.3 Organizare sesiuni de training conform nevoilor de pregătire identificate pentru instruirea personalului organizaţiilor membre ale Pactului.

Dezvoltare şi actualizare a paginii de Internet a Pactului Regional Centru, precum şi alte acţiuni de informare şi comunicare

5.1 Rezervare domeniu, creare pagină web;
5.2 Crearea unui Forum de discuţii cu membrii Pactului;
5.3 Actualizarea şi întreţinerea paginii web, informarea lunară a membrilor Pactului prin newsletter.

Întâlniri periodice cu celelalte şapte Pacte Regionale şi cu AM POS DRU

6.1 Organizarea unor întâlniri trimestriale şi extraordinare, cu celelalte Pacte Regionale, cu AM POS DRU şi cu alte organizaţii;
6.2 Redactarea unei informări despre cele discutate la întâlnire şi aducerea acesteia la cunoştinţa membrilor Pactului prin newsletter şi postare pe website.