Axa prioritară 3
: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor
D.M.I.3.3.: Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile
Contract: POSDRU 64/3.3/S/33409
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de UE, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Solicitant/Partener
Grupuri de lucru

Mediul de afaceri,
Educaţie şi formare,

Alina Ciuhureanu

Social şi sănătate,

Valeriu Toma

Ocuparea forţei de muncă,

Constantin Teleşpan

Capitalul uman în mediul rural,

Tiberiu Ştef
Achizitii

Universitatea Româno-Germană din Sibiu, în cadrul proiectului „Înfiinţarea Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare  şi Incluziune Socială în Regiunea Centru” -  ID 33409, vă invită să participaţi la procedura de atribuire pentru achiziţie servicii de arhivare... [ultima achiziţie]

Abordare transnationala si interregionala

23 septembrie 2011 - Conferinţa EAPN cu privire la criză  [citeşte

6-8 iulie 2011, Varşovia – Conferinţa europeană pentru servicii sociale [citeşte]

Reţele europene în domeniul ocupării şi incluziunii sociale:

European Anti Poverty Network [descarcă]

EVBB – Asociaţia Europeană a Instituţiilor de Formare Profesională

SO CARE NET – Reţea de organizaţii de Asistenţă Socială în Europa

Platforma IRIS – Reţea de iniţiative în domeniul economiei sociale şi solidare

Reţeaua europeană pentru domeniul social