Axa prioritară 3
: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor
D.M.I.3.3.: Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile
Contract: POSDRU 64/3.3/S/33409
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de UE, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Solicitant/Partener
Grupuri de lucru

Mediul de afaceri,
Educaţie şi formare,

Alina Ciuhureanu

Social şi sănătate,

Valeriu Toma

Ocuparea forţei de muncă,

Constantin Teleşpan

Capitalul uman în mediul rural,

Tiberiu Ştef
Achizitii

Universitatea Româno-Germană din Sibiu, în cadrul proiectului „Înfiinţarea Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare  şi Incluziune Socială în Regiunea Centru” -  ID 33409, vă invită să participaţi la procedura de atribuire pentru achiziţie servicii de arhivare... [ultima achiziţie]

01-08-2012 - Achizitie servicii de arhivare

  1. Universitatea Româno-Germană din Sibiu, în cadrul proiectului „Înfiinţarea Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare şi Incluziune Socială în Regiunea Centru” - ID 33409, vă invită să participaţi la procedura de atribuire pentru achiziţia serviciilor de arhivare.
  2. Sursa de finanţare a contractului: proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă”.
  3. Scurtă descriere/produse achiziţionate: servicii de arhivare în conformitate cu specificaţiile din caietul de sarcini, care poate fi descărcat de aici sau poate fi ridicat de la sediul nostru, situat în Sibiu, Piaţa Aurel Vlaicu nr. 11-12, etaj 1, cam 1.
  4. Clasificare CPV: 79995100-6.
  5. Procedura de atribuire: prospectarea pieţii.
  6. Ofertele se pot depune, în Sibiu, Piaţa Aurel Vlaicu nr. 11-12, etaj 2, cam 1 sau e-mail, până la data de 08.08.2012, orele 12,00.
  7. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: „preţul cel mai scăzut”.
  8. Informaţii suplimentare privind achiziţia: Tel: 0372.76.95.58, Fax: 0369.44.78.82.
Arhiva achizitii: anul 2 anul 1