Axa prioritară 3
: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor
D.M.I.3.3.: Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile
Contract: POSDRU 64/3.3/S/33409
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de UE, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Solicitant/Partener
Grupuri de lucru

Mediul de afaceri,
Educaţie şi formare,

Alina Ciuhureanu

Social şi sănătate,

Valeriu Toma

Ocuparea forţei de muncă,

Constantin Teleşpan

Capitalul uman în mediul rural,

Tiberiu Ştef
Achizitii

Universitatea Româno-Germană din Sibiu, în cadrul proiectului „Înfiinţarea Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare  şi Incluziune Socială în Regiunea Centru” -  ID 33409, vă invită să participaţi la procedura de atribuire pentru achiziţie servicii de arhivare... [ultima achiziţie]

URGS PARTENER ÎN PROIECTUL Construieste-ti cetatea carierei prin stagii de practica! In memoria Prof. Univ F. Stremtan

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeste în oameni !

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia, în parteneriat cu Universitatea Romano-Germana din Sibiu si ASPIT&C, a lansat începand cu data de 28 aprilie 2014, a proiectului „Construieste-ti cetatea carierei prin stagii de practica! In memoria Prof. Univ F. Stremtan”.
Obiectivul general al proiectului  este de a dezvolta competente si abilitati practice în vederea îmbunatatirii insertiei pe piata muncii a unui numar de 400 studenti din Sistemul National de Învatamant - regiunea Centru, într-un interval de 18 luni cu un cost total de 1.463.702,5 lei (din care finantarea nerambursabila acordata de AMPOSDRU reprezinta echivalentul a 98%, respectiv 1.434.428,45 lei). Proiectul vizeaza un pachet integrat de consiliere si orientare în cariera, deprinderea de abilitati personale relevante, mentorat, stagii de practica si oportunitati sporite pentru participarea pe piata muncii.
În luna martie 2015 a avut loc sedinta echipei de proiect cu grupul tinta, ocazie cu care au fost distribuite catre grupul tinta resursele financiare pentru participarea la stagiile de practica a studentilor.