Axa prioritară 3
: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor
D.M.I.3.3.: Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile
Contract: POSDRU 64/3.3/S/33409
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de UE, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Solicitant/Partener
Grupuri de lucru

Mediul de afaceri,
Educaţie şi formare,

Alina Ciuhureanu

Social şi sănătate,

Valeriu Toma

Ocuparea forţei de muncă,

Constantin Teleşpan

Capitalul uman în mediul rural,

Tiberiu Ştef
Achizitii

Universitatea Româno-Germană din Sibiu, în cadrul proiectului „Înfiinţarea Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare  şi Incluziune Socială în Regiunea Centru” -  ID 33409, vă invită să participaţi la procedura de atribuire pentru achiziţie servicii de arhivare... [ultima achiziţie]

Campanie de informare in mediul rural din regiunea centru

Campania ”CARAVANA SATELOR” din cadrul proiectului ”Caravana ocup?rii în satele din regiunile Centru, Nord Est ?i Sud Est”, implementat de Asociatia Pakiv Romania în parteneriat cu SC Technical Training SRL Bucuresti si Eco Tech Srl Italia, desfasoara în perioada ianuarie - mai 2015, o serie de actiuni de informare si constientizare, în mediul rural din regiunea Centru, cu scopul de a stimula participarea membrilor comunitatilor rurale din aceasta regiune la activitatile proiectului.
 Durata de implementare a proiectului este de 18 luni, iar obiectivul principal al acestuia este de a  contribui la cresterea oportunitatilor de ocupare pentru somerii, persoanele aflate în cautarea unui loc de munca, persoanele ocupate în agricultura de subzistenta si persoanele inactive din zonele rurale, din regiunile Centru, Nord Est si Sud Est.
Mai multe informatii se pot obtinepe site-ul www.caravana-satelor.ro/index.php/evenimente-stiri/item/35-campanie-de-informare-3