Axa prioritară 3
: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor
D.M.I.3.3.: Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile
Contract: POSDRU 64/3.3/S/33409
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de UE, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Solicitant/Partener
Grupuri de lucru

Mediul de afaceri,
Educaţie şi formare,

Alina Ciuhureanu

Social şi sănătate,

Valeriu Toma

Ocuparea forţei de muncă,

Constantin Teleşpan

Capitalul uman în mediul rural,

Tiberiu Ştef
Achizitii

Universitatea Româno-Germană din Sibiu, în cadrul proiectului „Înfiinţarea Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare  şi Incluziune Socială în Regiunea Centru” -  ID 33409, vă invită să participaţi la procedura de atribuire pentru achiziţie servicii de arhivare... [ultima achiziţie]

Lansare oficială a rețelei serviciilor publice de ocupare a forței de muncă  

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă din România face parte din rețeaua serviciilor publice de ocupare a forței de muncă, o nouă structură de cooperare lansată oficial în 23 septembrie 2014. Această structură își propune să ajute statele membre să își coordoneze mai bine politicile și acțiunile de reducere a șomajului.

Noua rețea are la bază decizia Consiliului și a Parlamentului European de a maximiza eficiența serviciilor publice de ocupare a forței de muncă prin intermediul unei cooperări mai strânse, decizie adoptată în mai 2014 (a se vedea IP/13/544 și IP/14/545). Consiliul de administrație al noii rețele s-a reunit în 23 septembrie pentru prima dată la Bruxelles.

László Andor, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, a declarat: „Pentru a facilita accesul rapid al șomerilor din Europa la locuri de muncă și la cursuri de formare, este esențial ca serviciile publice de ocupare a forței de muncă să își desfășoare activitățile în bune condiții și cu eficacitate. Noua rețea va contribui, în întreaga UE, la procesul de modernizare și de reformă a acestor servicii. În plus, unele state membre trebuie să își reformeze serviciile publice de ocupare a forței de muncă pentru a pune în aplicare cu succes garanția pentru tineret și pentru a-i ajuta pe tinerii fără un loc de muncă și pe cei inactivi să obțină un loc de muncă sau un curs de formare. Noua rețea trimite încă un semnal puternic, și anume acela că Europa utilizează toate instrumentele de care dispune pentru a combate șomajul.”

Noua structură va oferi oportunități mai mari pentru a compara performanțele serviciilor publice de ocupare a forței de muncă pe baza unor criterii de referință relevante, pentru a identifica bune practici și pentru a îmbunătăți cooperarea, inclusiv prin intermediul învățării reciproce și al unor programe de asistență.
Una dintre cele mai urgente sarcini pe care trebuie să le îndeplinească rețeaua este schimbul de cunoștințe și de bune practici cu privire la punerea în aplicare a garanției pentru tineret, deoarece majoritatea serviciilor publice pentru ocuparea forței de muncă au fost desemnate puncte naționale de contact pentru această reformă fundamentală. Garanția pentru tineret este o reformă ambițioasă la nivelul întregii UE care își propune să-i ajute pe toți șomerii sub 25 de ani să își găsească un loc de muncă.

Astfel, noua rețea dispune de un statut clar și de responsabilități definite, care vor facilita punerea în aplicare a acțiunilor politice actuale și viitoare și care garantează că rețeaua este recunoscută de toate instituțiile și statele membre.
Mai multe informații privind serviciile publice de ocupare a forței de muncă, inclusiv fișe de țară, se găsesc în pagina (în engleză): ec.europa.eu/social/main.jsp

Stire preluata de pe pagina web: europedirect-adrcentru.ro/index.php/stiri-uniunea-europeana/357-lansare-oficiala-a-retelei-serviciilor-publice-de-ocupare-a-fortei-de-munca.