Axa prioritară 3
: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor
D.M.I.3.3.: Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile
Contract: POSDRU 64/3.3/S/33409
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de UE, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Solicitant/Partener
Grupuri de lucru

Mediul de afaceri,
Educaţie şi formare,

Alina Ciuhureanu

Social şi sănătate,

Valeriu Toma

Ocuparea forţei de muncă,

Constantin Teleşpan

Capitalul uman în mediul rural,

Tiberiu Ştef
Achizitii

Universitatea Româno-Germană din Sibiu, în cadrul proiectului „Înfiinţarea Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare  şi Incluziune Socială în Regiunea Centru” -  ID 33409, vă invită să participaţi la procedura de atribuire pentru achiziţie servicii de arhivare... [ultima achiziţie]

Mediatizarea stadiului privind dezvoltarea si implementarea PRAO si promovarea bunelor practici si a succesului inregistrat la nivelul parteneriatelor

24.07.2012  - „Mediatizarea stadiului privind dezvoltarea și implementarea PRAO și promovarea bunelor practici și a succesului înregistrat la nivelul parteneriatelor”, Tirgu Mures 

STP Centru a organizat în data de 24 iulie 2012, la Tîrgu-Mureș, masa rotundă cu tema „Mediatizarea stadiului privind dezvoltarea și implementarea PRAO și promovarea bunelor practici și a succesului înregistrat la nivelul parteneriatelor”.

Evenimentul a reunit peste 20 de reprezentanți ai organizațiilor implicate în domeniul ocupării, formării şi incluziunii sociale din Regiunea Centru.

Scopul acestei întâlniri a constat în mediatizarea stadiului privind dezvoltarea și implementarea Planului Regional de Acţiune pentru Ocupare şi Incluziune Socială în Regiunea Centru (PRAO), în prezentarea exemplelor de bune practici în cadrul proiectelor implementate de membrii Pactului și ai Parteneriatelor Județene din Regiunea Centru și realizarea unor dezbateri cu privire la modelele de succes din cadrul parteneriatului.

În cadrul acestei mese rotunde, participanții au discutat despre importanța parteneriatului și au analizat elementele care stau la baza unui parteneriat de succes, discuțiile fiind aplicate în mod concret pe modelul de parteneriat reprezentat de Pactul pentru Ocupare şi Incluziune Socială în Regiunea Centru. Astfel, au fost identificate și analizate caracteristicile parteneriatului de succes, principiile, factorii, beneficiile, obstacolele ce se manifestă în cadrul unui parteneriat, precum și cauzele pentru care se realizează cu dificultate parteneriate între ONG-uri și întreprinderi.

Unul dintre principalele obiective ale evenimentului a constat în formularea de propuneri concrete pentru asigurarea sustenabilității și susținerii în continuare a activităților desfășurate de STP Centru și a Pactului din Regiunea Centru.

Spre finalul întâlnirii, s-au prezentat câteva dintre proiectele de succes din cele șase județe ale Regiunii Centru: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, distribuindu-se tuturor participanților la eveniment broșura „Proiecte de succes. Promovarea bunelor practici și a succesului înregistrat la nivelul parteneriatelor”.

Organizarea mesei rotunde face parte din seria de acţiuni derulate în cadrul proiectului Înfiinţarea Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare şi Incluziune Socială în Regiunea Centru, implementat de Universitatea Româno-Germană din Sibiu şi cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Agenda evenimentului

Galerie foto

„Importanta si rolul parteneriatelor regionale pentru ocupare si incluziune sociala”

28-06-2012 - Conferinţa „Importanţa şi rolul parteneriatelor regionale pentru ocupare şi incluziune socială în sprijinirea implementării POSDRU 2007-2013 şi în dezvoltarea politicilor publice din domeniu pentru perioada de programare 2014-2020”

STP Centru a participat la prima întâlnire de lucru comună cu reprezentanţii abilitaţi ai Comisiei Europene – DG Employment, Social Affairs and Inclusion şi cu reprezentanţi ai: AM POSDRU, Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS) şi Ministerului Afacerilor Europene (MAEur). La aceată întâlnire au fost prezenţi reprezentanţi ai organelor de conducere a trei din cele 8 Pacte regionale (NV, BI şi SE Oltenia), experţi-cheie din cadrul Secretariatelor tehnice permanente ale pactelor din toate cele 8 Regiuni, reprezentanţi ai Consorţiilor regionale pentru învăţământ ADR Sud-Est şi alţi factori interesaţi în domeniul ocupării forţei de muncă şi incluziunii sociale. Cu această ocazie s-au discutat următoarele subiecte:

1) Manierele concrete în care parteneriatele regionale ale stakeholderilor în domeniul dezvoltării resurselor umane pot să sprijine AM în efortul de a rezolva problemele existente în actualul exerciţiu al POSDRU.

2) Idei şi căi de a asigura participarea factorilor interesaţi de la nivel regional la dezvoltarea politicilor din domeniu şi de a integra politicile de dezvoltare sectoriale la nivel regional şi naţional.

  • Rolul pactelor (şi al consorţiilor) în următoarea perioadă de programare

Deşi sunt singurele structuri reprezentative la nivel regional, şi au în urmă o serie de activităţi valoroase, deficitul de vizibilitate al Pactelor şi Consorţiilor face dificil pentru administraţie să-i identifice ca parteneri. Aceste structuri parteneriale trebuie să facă eforturi de a-şi promova activitatea. De asemenea, să conlucreze. Memorandumul Guvernului din 13 iunie recunoaşte explicit Pactele ca parteneri, însă sunt mai mulţi paşi de urmat pentru reglementarea mai precisă a rolului acestora, atât la nivel regional, cât şi la nivelul Comitetelor tematice naţionale.

  • Rolul structurilor parteneriale regionale în relaţia cu ministerele

Dna. Arabela Pişcociu (MMFPS) a sugerat ca Pactele să îşi asume rolul de a face primul pas, iniţiind consultări publice pe teme de interes, cu propuneri clare, pe care să le discute astfel cu Ministerul Muncii.

Data:

28.06.2012

Locaţia:

Sala de conferinţe a INCDBA-IBA, Strada Băneasa Ancuta nr. 5, sector 2 Bucureşti.

Organizatori:

  • Pactul Regional pentru Ocupare şi Incluziune Socială Bucureşti-Ilfov (PROIS-BI)
  • Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare şi Incluziune Socială (PROIS-NV)

Moderator:

Sorin Iorga, preşedinte, PROIS-BI

Din partea STP Centru au participat:

  • Hortensia Gorski – director STP Centru;
  • Alina Ciuhureanu - specialist în comunicare şi gestionare parteneriate.

Următoarea întâlnire a fost programată pentru perioada 20-23 septembrie 2012.